0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services

G Suite Basic

Choose billing cycle:
  • - ที่อยู่อีเมลของธุรกิจ (name@yourcompany.com)
  • - พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 30GB สำหรับการซิงค์และการแชร์ไฟล์
  • - เอกสารข้อความ สเปรดชีต และงานนำเสนอออนไลน์
1,070.00 บาท / Annually

G Suite Business

Choose billing cycle:
  • - ที่อยู่อีเมลของธุรกิจ (name@yourcompany.com) 
  • - พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด (หรือ 1TB ต่อผู้ใช้ถ้ามีผู้ใช้น้อยกว่า 5 คน) 
  • - Google Vault สำหรับ eDiscovery ครอบคลุมถึงอีเมล การแชท เอกสาร และไฟล์
4,200.00 บาท / Annually