0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Setup Fee Price
External standard managed service 1,000.00 บาท
External premium managed service 3,000.00 บาท
Managed External Server Services (for VPS server) 3,000.00 บาท
Managed External Server Services (for dedicated server) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
Managed Zabbix Set up fee 20,000.00 บาท