0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Setup Fee Price
Managed External Server Services (for VPS server) 3,000.00 บาท
Managed Zabbix Set up fee 20,000.00 บาท
Managed External Server Services (for dedicated server) 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
External premium managed service 3,000.00 บาท
External standard managed service 1,000.00 บาท