0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services

ตรวจสอบทุก 15 นาที

70.00 บาท / Monthly

  Continue

  ตรวจสอบทุก 5 นาที

  627.00 บาท / Monthly

   Continue

   Product Configuration

   Choose billing cycle:


   Fields marked with asterisk (*) are required

   Order Summary

   Description Price
   Monitoring Services - ตรวจสอบทุก 15 นาที
   70.00 บาท
   VAT @ 7%   4.90 บาท
   Total Recurring: 74.90 บาท Monthly
   Total Due Today: 74.90 บาท

   Choose payment method

   Client Information

   • New Client
   • Already registered


    

   กรุณาระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีเป็นนิติบุคคล / เลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
    
    

   Notes / Additional Information


   I have read and accepted Terms of Service Continue