0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Order
MS Exchange Standard Edition

ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL (312-04349)


Price: 27,500.00 บาท Once
MS Exchange Standard DvcCAL

ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (381-04396)


Price: 2,550.00 บาท Once
MS Exchange Standard UsrCAL

ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (381-04398)


Price: 3,250.00 บาท Once
MS Exchange Server Enterprise Edition

ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL (395-04540)


Price: 155,000.00 บาท Once
MS Exchange Enterprise DvcCAL

ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs (PGI-00683)


Price: 1,650.00 บาท Once
MS Exchange Enterprise UsrCAL

ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs (PGI-00685)


Price: 2,050.00 บาท Once