0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Order
MS SQL Server Standard Edition

SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL (228-10344)

ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน


Price: 32,500.00 บาท Once
MS SQL Server Business Intelligence

SQLSvrBsnssIntelligence 2014 SNGL OLP NL Qlfd (D2M-00667)

ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน


Price: 305,000.00 บาท Once
MS SQL DvcCAL

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06096)


Price: 7,650.00 บาท Once
MS SQL UsrCAL

SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06098)


Price: 7,650.00 บาท Once
MS SQL Server Standard Core

SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00563)

สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 Core หมายความว่าต้องซื้อ 7NQ-00563 จำนวน 2 Licenses


Price: 132,500.00 บาท Once
MS SQL Server Enterprise Core

SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-00751)

สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 Core หมายความว่าต้องซื้อ 7JQ-00751 จำนวน 2 Licenses


Price: 485,000.00 บาท Once