0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Order
MS SQL Server Standard Edition

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

รองรับ CPU 24 Core (128GB Memory per instance)

ต้องมี CAL ควบคู่ในการใช้งาน


Price: 32,500.00 บาท Once
MS SQL DvcCAL

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06320)


Price: 7,650.00 บาท Once
MS SQL UsrCAL

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)


Price: 7,650.00 บาท Once
MS SQL Server Standard Core

SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 Core หมายความว่าต้องซื้อ 7NQ-00806 จำนวน 2 Licenses

รองรับ CPU 24 Core (128GB Memory per instance)

ไม่ต้องซื้อ CAL


Price: 129,000.00 บาท Once
MS SQL Server Enterprise Core

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

สั่งซื้อขั้นต่ำ 4 Core หมายความว่าต้องซื้อ 7JQ-01013 จำนวน 2 Licenses

รองรับไม่จำกัด Core ไม่จำกัด Ram

ไม่ต้องซื้อ CAL


Price: 485,000.00 บาท Once
MS SQL Server Standard (SPLA)
Choose billing cycle: