0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Price
Office 365 Home 2,250.00 บาท
Office 365 Personal 1,790.00 บาท
Exchange Online (Plan1) 1,590.00 บาท
Exchange Online Kiosk 850.00 บาท
Exchange Online Archiving 1,300.00 บาท
Office 365 Business Essentials 1,920.00 บาท
Office 365 Business 3,320.00 บาท
Office 365 Business Premium 4,790.00 บาท
Office 365 Enterprise K1 1,650.00 บาท
Office 365 Enterprise E1 2,990.00 บาท
Office 365 ProPlus 4,420.00 บาท
Office 365 Enterprise E3 7,190.00 บาท
Visio Pro for Office 365 4,800.00 บาท
Power BI Pro 3,950.00 บาท
Project Online Essentials 2,800.00 บาท
Project Online Professional 11,500.00 บาท
Project Online Premium 21,000.00 บาท
Project Online Premium (Monthly) 1,838.00 บาท