0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Browse Products and Services


Product/Service Setup Fee Price
RapidSSL (DV) 1,200.00 บาท
Rapid SSL Wildcard (DV) 6,500.00 บาท
Thawte SSL123 (DV) 3,500.00 บาท
Thawte SSL123 Wildcard (DV) 12,000.00 บาท
Thawte SSL Web Server (OV) 6,300.00 บาท
Thawte SSL Web Server (Additional Certificate) 5,000.00 บาท
Thawte SSL Web Server Wildcard (OV) 16,500.00 บาท
Thawte SSL Web Server With EV 10,000.00 บาท
Thawte SSL Web Server With EV (Additional Certificate) 7,500.00 บาท
Thawte Code Signing 9,250.00 บาท
GeoTrust QuickSSL Premium (DV) 4,200.00 บาท
GeoTrust QuickSSL Premium SAN Package (DV) 7,200.00 บาท
Geotrust QuickSSL Premium Wildcard (DV) 12,000.00 บาท
GeoTrust True BusinessID (OV) 6,400.00 บาท
GeoTrust True BusinessID SAN Package (OV) 11,500.00 บาท
GeoTrust True BusinessID SAN Package (Additional Certificate) 950.00 บาท
Geotrust True BusinessID With EV 9,000.00 บาท
Geotrust True BusinessID With EV SAN Package 16,500.00 บาท
Geotrust True BusinessID With EV SAN Package (Additional Certificate) 1,600.00 บาท
Geotrust True BusinessID Wildcard (OV) 13,500.00 บาท
Symantec Secure Site (OV) 13,000.00 บาท
Symantec Secure Site (Additional Certificate) 10,000.00 บาท
Symantec Secure Site Pro (OV) 28,500.00 บาท
Symantec Secure Site Pro (Additional Certificate) 27,000.00 บาท
Symantec Secure Site With EV 28,500.00 บาท
Symantec Secure Site With EV (Additional Certificate) 27,000.00 บาท
Symantec Secure Site Pro With EV 45,000.00 บาท
Symantec Secure Site Pro With EV (Additional Certificate) 42,000.00 บาท
Symantec Secure Site Wildcard (OV) 67,250.00 บาท
Symantec Secure Site Pro Wildcard (OV) 169,000.00 บาท
Symantec Code Signing 16,250.00 บาท
Godaddy Standard SSL (Starfield Technologies)(DV) 1,800.00 บาท
Godaddy Standard Wildcard SSL (Starfield Technologies)(DV) 8,450.00 บาท
Digicert Standard SSL (OV) 5,950.00 บาท
Digicert Wildcard SSL (OV) 20,850.00 บาท
Digicert Multi-Domain SSL (OV) 10,550.00 บาท
Digicert Multi-Domain SSL (Additional Certificate) 1,650.00 บาท
Comodo PositiveSSL (DV) 1,550.00 บาท
Comodo PositiveSSL UCC/SAN (DV) 4,550.00 บาท
Comodo PositiveSSL UCC/SAN (Additional Certificate) 750.00 บาท
Comodo PositiveSSL Wildcard (DV) 4,950.00 บาท
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (DV) 7,000.00 บาท
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (Additional Certificate) 2,500.00 บาท
Comodo Essential SSL (DV) 2,650.00 บาท
Comodo Essential SSL Wildcard (DV) 6,250.00 บาท
Comodo UCC/SAN (DV) 9,250.00 บาท
Comodo UCC/SAN (Additional Certificate) 950.00 บาท
Comodo InstantSSL (OV) 3,250.00 บาท
Comodo InstantSSL Pro (OV) 4,350.00 บาท
Comodo InstantSSL Premium (OV) 6,250.00 บาท
Comodo Premium SSL Wildcard (OV) 14,250.00 บาท
Comodo EV SSL 14,250.00 บาท