ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

แนะนำผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Cloud ทั้งหมดของ Netway


แนะนำผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Cloud ทั้งหมดของ Netway

Cloud

ในยุคนี้กระแสเทคโนโลยี Cloud Computing กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ทำให้องค์กรมากมายเริ่มนำระบบ Cloud
เข้ามาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในองค์กร


Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานบนคอมพิวเตอร์ขององค์กรไปสู่
การเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านระบบของ Cloud Provider โดยใช้อินเทอร์เน็ต


การใช้งานระบบ Cloud มีการเติบโตสูง เพราะธุรกิจต่าง ๆ ในไทยเล็งเห็นว่าระบบ Cloud นั้นมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการสามารถซื้อหรือเช่าบริการโดยจ่ายแค่เท่าที่ต้องการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดการ เพราะ Cloud Provider ดูแลให้ ระบบ Cloud ยังมีความคล่องตัวสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Cloud ของ Netway

Our Customers

Partners