Domain HostingDomain HostingDomain Hosting
 

ร่วมงานกับเรา

เลือกตำแหน่งงานที่สนใจ :


Front-End Developer

ลักษณะงาน

  • ออกแบบ Mockup และพัฒนาโปรแกรมด้วย Javascript ฝั่ง Front-End เป็นหลัก

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เชี่ยวชาญ JavaScript
  • มีความรู้พื้นฐานในภาษา HTML/CSS
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
  • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล