Domain HostingDomain HostingDomain Hosting
 

ร่วมงานกับเรา

Front-End Developer

Windows System Administrator

Sales Assistant

Full-Stack Developer

HTML Editor

Web Art Director

Web Graphic Designer

Technical Support

PHP Developer

IT Support

Office 365 Specialist


Front-End Developer

ลักษณะงาน

ออกแบบ mockup และพัฒนาโปรแกรมด้วย javascript ฝั่ง front-end เป็นหลัก

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เชี่ยวชาญ JavaScript

- มีความรู้พื้นฐานในภาษา HTML/CSS

- มีความรับผิดชอบสูง

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อฝ่ายบุคคล