Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


Code Signing Certificate คืออะไร

  Paisarn Rojanaphusit
  อัพเดทเมื่อ 2018-03-14 07:58:34


Code Signing Certificate จะเป็นการเข้ารหัส-ถอดรหัสการปกป้องเนื้อหา ระหว่างผู้เผยแพร่ซอฟแวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ เช่น ซอฟแวร์ที่เรียกใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้ Sun Java® , Adobe® AIR® , Mac® , Microsoft® Office VBA เป็นต้น

การเลือกใช้ Code Signing Certificates จึงเหมาะกับผู้พัฒนาหรือเผยแพร่ซอฟแวร์ที่ต้องการแสดงตัวตนและสร้างความ เชื่อมั่นในมาตรฐานซอฟแวร์ของตัวเอง ให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของตนเองได้อย่างวางใจ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

Code Signing Certificate คืออะไร

  Paisarn Rojanaphusit
  อัพเดทเมื่อ 2018-03-14 07:58:34


Code Signing Certificate จะเป็นการเข้ารหัส-ถอดรหัสการปกป้องเนื้อหา ระหว่างผู้เผยแพร่ซอฟแวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ เช่น ซอฟแวร์ที่เรียกใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้ Sun Java® , Adobe® AIR® , Mac® , Microsoft® Office VBA เป็นต้น

การเลือกใช้ Code Signing Certificates จึงเหมาะกับผู้พัฒนาหรือเผยแพร่ซอฟแวร์ที่ต้องการแสดงตัวตนและสร้างความ เชื่อมั่นในมาตรฐานซอฟแวร์ของตัวเอง ให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของตนเองได้อย่างวางใจ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ


Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database