Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


บทความในส่วนนี้

จำเป็นต้องมี Dedicated IP สำหรับโดเมนที่ต้องการติดตั้ง SSL หรือไม่ (SNI คืออะไร)

  Paisarn Rojanaphusit
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-04 10:10:37


ไม่จำเป็น ถ้า Server ของคุณมีการทำ SNI หรือ Server Name Indication หมายถึง SNI สามารถอนุญาตให้ config virtual host ให้สามารถมี SSL certificate ไม่ซ้ำกันได้บน 1 IP address แต่การใช้งาน SNI ยังมีข้อจำกัดอยู่ คือ ไม่รองรับ web browser รุ่นเก่าๆ และ Shared Hosting ส่วนมากไม่มีการตั้งค่า SNI ไว้

แต่สำหรับ Server ที่ไม่ได้มีการทำ SNI จำเป็นที่จะต้องมี Dedicated IP สำหรับโดเมนที่คุณต้องการติดตั้ง SSL ยกเว้นการสั่งซื้อ SSL ที่เป็น SAN หรือ Wildcard สามารถใช้งานร่วมกันโดยใช้ 1 IP Address ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

จำเป็นต้องมี Dedicated IP สำหรับโดเมนที่ต้องการติดตั้ง SSL หรือไม่ (SNI คืออะไร)

  Paisarn Rojanaphusit
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-04 10:10:37


ไม่จำเป็น ถ้า Server ของคุณมีการทำ SNI หรือ Server Name Indication หมายถึง SNI สามารถอนุญาตให้ config virtual host ให้สามารถมี SSL certificate ไม่ซ้ำกันได้บน 1 IP address แต่การใช้งาน SNI ยังมีข้อจำกัดอยู่ คือ ไม่รองรับ web browser รุ่นเก่าๆ และ Shared Hosting ส่วนมากไม่มีการตั้งค่า SNI ไว้

แต่สำหรับ Server ที่ไม่ได้มีการทำ SNI จำเป็นที่จะต้องมี Dedicated IP สำหรับโดเมนที่คุณต้องการติดตั้ง SSL ยกเว้นการสั่งซื้อ SSL ที่เป็น SAN หรือ Wildcard สามารถใช้งานร่วมกันโดยใช้ 1 IP Address ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

บทความในส่วนนี้


Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database