ไม่จำเป็น ถ้า Server ของคุณมีการตั้งค่า SNI (Server Name Indication)

SNI หมายถึง การตั้งค่าให้สามารถใช้งาน SSL certificate ได้มากกว่า 1 certificate บน 1 IP address แต่การใช้งาน SNI ยังมีข้อจำกัดอยู่ คือ ไม่รองรับ Web browser รุ่นเก่าๆ และ Shared Hosting ส่วนมากไม่มีการตั้งค่า SNI ไว้

ในกรณี Server ไม่ได้มีการตั้งค่า SNI และ IP address ดังกล่าวมี SSL certificate ติดตั้งไว้อยู่แล้ว จำเป็นที่จะต้องมี Dedicated IP เพิ่มสำหรับโดเมนที่คุณต้องการติดตั้ง SSL certificate ยกเว้นการสั่งซื้อ SSL certificate ที่เป็น SAN (Subject Alternative Name) หรือ Wildcard สามารถใช้งานร่วมกันโดยใช้ 1 IP Address ได้

สามารถดู Web browser & Web server support ได้ที่  read_more_100_25_pix.png