การต่ออายุ SSL Certificate เดิมที่ใกล้จะหมดอายุ ทางผู้ออกใบอนุญาต SSL Certificate จะเริ่มให้ต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนที่ Certificate เก่าจะหมดอายุ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์หรือ Application ต่างๆ ไม่สามารถใช้งาน SSL ได้นั้น ทาง Netway แนะนำให้ท่านสามารถต่ออายุ ล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากทีมงานว่า SSL Certificate ของท่านใกล้จะหมดอายุ

โดยที่เราจะแจ้งเตือนท่านล่วงหน้า 2 เดือน และไม่ต้องห่วงว่า วันหมดอายุของท่านจะสูญหายไป เพราะการต่ออายุ Certificate นั้น จะสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากได้รับ Certificate และวันเริ่มต้นนั้นจะเป็นวันที่ได้รับ Certificate แต่วันหมดอายุจะนับต่อจากวันหมดอายุของ Certicate เดิม