กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับออกบิลหรือจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไร

คุณสามารถทำได้ 3 กรณี คือ 

  1. ลูกค้าสามารถส่งเมล์เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@netway.co.th  (อีเมลที่ใช้แจ้งต้องเป็นเมล์ Contact ที่ติดต่อกับ Netway เท่านั้น)
  2. กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารที่ได้รับ พร้อมกับแจ้งที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ 02-055-1095 เพื่อขอเอกสารเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เจ้าหนา้ที่จะส่งเอกสารให้ท่านทันที (สามารถส่งได้ทั้งทาง E-Mail และ FAX) ลูกค้ากรอกเอกสารเสร็จแล้ว ส่งกลับมาให้เจ้าหนา้ที่ เพื่อดำเนินการแก้ไข