สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ยอดเงินก่อน vat ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยภาษีที่หักนั้นจะต้องหัก ณ ราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและหลังหักส่วนลดแล้ว

- กรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

- กรณีที่ท่านเป็นองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%

ที่อยู่สำหรับออกและจัดส่งหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เลขที่ 1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

Netway Communication Co.,Ltd.
1518/5 CeaShun Building (4th Fl.) Pracharaj 1 Rd., Wongsawang,Bang Sue, Bangkok 10800 Thailand.
Tel:(66)2 912-2558 - 64, Fax:(66)2 2912-2565
Tax ID.0135539003143

*หมายเหตุ* ในกรณีบริษัทฯ ของท่านมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ ต้องรบกวนท่านส่งเอกสารมาให้ทางเราก่อน เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทันที