ปัญหา

พื้นที่ backup ไม่พอ พื้นที่เต็ม เพิ่ม disk ไม่ได้ หรือต้องการเก็บ backup ไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่บนเครื่อง 

 

การแก้ไขปัญหา

ใน cPanel & WHM version 64 จะมี function ในส่วนของการทำ remote backup โดยให้เข้าไปที่ Home »Backup »Backup แล้วเข้าไปตั้งค่าตรง Configure Backup Directory

WHM__netway42__Backup_Configuration_3.png

 

 

ในส่วนของ Destination Type จะมีให้เลือกว่าเราจะทำการ backup แบบไหน ในที่นี้เราจะเลือก Rsync แล้วกด Create new destination 

WHM__netway42__Backup_Configuration55.png

WHM__netway42__Backup_Configuration2.png

ให้ระบุค่าที่ต่างๆ ตามที่ระบบต้องการ จากนั้นให้กด Save Destination หรือจะกด Save and Validate Destination ก็ได้

WHM__netway42__Backup_Configuration44.png

ซึ่งเมื่อเราทำการ validate server ที่จะให้ backup ไปมันจะขึ้นสถานะว่าถูกต้องหรือไม่แจ้งขึ้นมา

 

โดยในส่วนของ System Backups 

System backup files and directories ดูได้จาก link นี้ครับ https://documentation.cpanel.net/display/ALD/System+Backups

 

 

สาเหตุของปัญหา

พื้นที่ backup ไม่พอ พื้นที่เต็ม เพิ่ม disk ไม่ได้ หรือต้องการเก็บ backup ไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่บนเครื่อง