ขั้นตอนการติดตั้ง ทำตามลิ้งค์นี้ 

https://doc.freenas.org/11/install.html#performing-the-installation

แล้วต้องทำการ custom config ค่า IP Address ตาม link นี้ครับ

https://doc.freenas.org/11/quick.html#