kb-forbesinsights.png

เรากำลังก้าวข้ามสู่ ยุคใหม่ของการทำงานแห่งโลกของดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า Digital Transformation  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแง่ของ Culture, คน, การยอมรับ และเรื่องต่าง ๆ นานา

เราจะทำให้ออฟฟิศปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปรวดเร็วได้อย่างไร แนวโน้มเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ค้นหาคำตอบไปพร้อมกันที่นี่ 

download.png

_Free_E-Book___________________________________________.PNG 

[Free E-Book] วัฒนธรรมใหม่ ของการทำงาน ก้าวตามโลกให้ทัน

 

download.png