OneDrive-Personal-Vault-min.png

 

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ OneDrive Personal Vault ให้เก็บข้อมูลลับลงในโฟลเดอร์ของ OneDrive โดยต้องใส่รหัสผ่าน, PIN, สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า จึงจะปลดล็อคได้ ล่าสุดทางบริษัทเริ่มเปิดให้ใช้งานฟีเจอร์นี้แล้ว และจะขยายไปยังผู้ใช้งาน OneDrive ทั้งหมดภายในปี 2019 นี้

ผู้ใช้งาน OneDrive 100GB สามารถสร้างข้อมูลใน OneDrive Personal Vault ได้ 3 ไฟล์ ส่วนผู้ใช้งาน Office 365 สามารถสร้างข้อมูลกี่ไฟล์ก็ได้

ในการใช้งาน OneDrive Personal Vault ผู้ใช้ต้องทำการล็อกอินเข้าโฟลเดอร์แบบ 2FA ทุกครั้งแม้จะล็อกอินบัญชีทิ้งไว้แล้วก็ตาม ตัว OneDrive Personal Vault จะล็อกตัวเองอัตโนมัติถ้าไม่มีการแอคทีฟใช้งานชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 

OneDrive-personal-vault-1.gif

 

ภาพจาก ไมโครซอฟท์

ที่มา - THE VERGE