Firefox_Screenshot_2018-06-28T08-34-05.093Z.png

       

          คาดว่าหลาย ๆ ท่านคงทราบกันมาบ้างแล้วนะครับว่า Zendesk เป็น Omni-channel อย่างไร แล้วทีนี้เราจะสามารถให้ Zendesk นี้มาช่วยงานเกี่ยวกับงานขายขององค์กรเราได้อย่างไร ?

          วันนี้เราจะมาพูดถึง Feature อย่างหนึ่งของเจ้า Zendesk กัน นั่นก็คือ Zendesk Apps ตัว Zendesk Apps เราสามารถติดตั้ง Apps มากมายจาก Maketplace หรือจะสร้าง Apps ขึ้นมาใช้งานเองก็ได้ อย่างเช่นในรูปด้านล่างนี้ครับ ทาง Netway เราได้สร้าง Submit to Pipedrive ขึ้นมาเองแล้วติดตั้งใช้งานบนตัว Zendesk

 

Firefox_Screenshot_2018-06-15T04-44-17.458Z.png

 

ซึ่ง App ตัวนี้จะมีหน้าที่คือ มีการเชื่อมต่อกับระบบ Deal Management System (Pipedrive) เพื่อทำการสร้าง Deal ขึ้นมาในตัว Pipedrive เองอัตโนมัติ

เมื่อเรานำ Feature ของ Zendesk มาปรับใช้กับระบบของงานขายทำให้เกิดข้อดีมากมายดังนี้

  • Staff ทุกคนสามารถสร้าง Deal ได้เลย ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นฝ่ายขายและติดตามต่อได้ง่าย
  • สร้าง Deal ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย
  • เมื่อใช้เวลาน้อย มีเวลามากขึ้น ก็มีโอกาสได้ Deal มากขึ้น
  • ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้จากหลายช่องทางที่สะดวก ด้วยความที่ Zendesk เป็น omni-channel

 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสไลด์จากงานสัมมนานี้

 

download_100_25_pix.png

 

หากลูกค้าเข้ามาหาคุณจากหลากหลายช่องทาง คุณก็จำเป็นต้องใช้ Zendesk ทดลองใช้วันนี้ แล้วคุณจะรู้ว่ามันเจ๋งอย่างไร ลูกค้าจะรู้ว่าคุณให้บริการได้เยี่ยมขนาดไหน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อทดลองใช้งานได้ตลอด 24 ช.ม.

โทร 0-2912-2558

Live Chat ผ่าน www.netway.co.th  

Facebook: www.facebook.com/netway.official

อีเมล support@netway.co.th