539cc174a7916d20a634917efc901328.jpg

Zendesk ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริการลูกค้าชื่อดัง ขยายธุรกิจมายังตลาด CRM โดยตั้งชื่อซอฟต์แวร์ของตัวเองว่า Zendesk Sunshine

Zendesk บอกว่าปัญหาของซอฟต์แวร์ CRM ในปัจจุบันคือเป็นซอฟต์แวร์รุ่นเก่า เขียนมานาน และพัฒนาขึ้นมาบนเทคโนโลยีระบบปิดของตัวเอง กลายเป็นข้อจำกัดของลูกค้าในการนำไปเชื่อมต่อกับระบบไอทีอื่นๆ ขององค์กร แนวคิดของ Sunshine จึงสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง เน้นการใช้โอเพนซอร์ส และตัวระบบรันอยู่บน AWS ทั้งหมด 100% สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่นของ AWS เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลต่อได้ทันที

พื้นฐานหลักของ Zendesk Sunshine ประกอบด้วย Profiles ระบบเก็บโพรไฟล์ของลูกค้าคนเดียวกันข้ามแอพพลิเคชัน, Events ระบบจัดเก็บกิจกรรมของลูกค้า เช่น เข้าดูเว็บ กดซื้อของ และ Custom Objects ระบบจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ต่อเชื่อมกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้

แนวคิดของ Zendesk Sunshine เน้นการวางตัวเป็นแพลตฟอร์ม CRM พื้นฐานเพื่อให้องค์กรสร้างแอพพลิเคชันต่อยอดของตัวเอง การที่ Sunshine อยู่บน AWS ซึ่งนักพัฒนาคุ้นเคยอยู่แล้ว บวกกับการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเปิด จึงช่วยให้หานักพัฒนามาสร้างแอพพลิเคชันได้ง่ายกว่าระบบ CRM รุ่นใหญ่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


ที่มา - ZendeskZDNet

ขอขอบคุณ Blognone สำหรับบทแปลภาษไทย