ปัญหา:

เมื่อเรียกใช้งานด้วย Domain หรือ Sub Domain แล้วมี Error

ตัวอย่าง Domain

http://demo.ownclouddemo.com

คุณกำลังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ 

Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the "trusted_domains" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php or at the documentation.

blobid0.png

 

การแก้ไข:

1. แก้ไขไฟล์ 

#nano -w /var/www/html/owncloud/config/config.php

เพิ่ม Domain หรือ Sub Domain ที่เกิดปัญหา ตาม Pattern ดังนี้

  'trusted_domains' => 

  array ( 

    0 => '192.168.1.xxx', 

    1 => 'demo.ownclouddemo.com', 

 2. Restart httpd service 

#systemctl restart httpd.service

Note:  /var/www/html/owncloud/ คือ Path สำหรับติดตั้ง ownCloud