เราสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข User ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถกำหนดการใช้งาน Disk ของ user นั้นได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ ownCloud เช่น https://yourdomain.com/owncloud/index.php/login

blobid0.png

2. ไปที่ Admin มุมขวาด้านบน และเลือก Users

blobid1.png

3. กำหนด Username/Password และ Groups ที่ต้องการ จากนั้นกด Create

blobid0.png

4. กำหนด Quota ให้กับ User ได้ตามต้องการ และยังสามารถกำหนดให้ User น้้นเป็นผู้ดูแลของ Group ได้

blobid1.png