เมื่อครบกำหนดระยะสัญญาเวลาในการวางเครื่อง Server และจะมีการย้ายเครื่อง Server นั้นๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


เมื่อลูกค้าใช้งานครบกำหนดระยะสัญญา จะทำการยกเครื่อง Server ออกจาก DataCenter 

 

2. สิทธิในการร้องขอ


  • Email เจ้าของ client account

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


ลูกค้าทั่วไป
  • ใบยกเลิกการให้บริการ * <>
Reseller
  • ถ้ามีหน้าเว็บเพจอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ link ไปหน้านั้น ถ้าไม่มีให้ link ไป หน้า order ของ product นั้น

 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


หลังจากได้รับสิ่งต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกรายการ

  • Fax slip โอนเงิน หรือ PO
  • authorized code หรือ ....

 

 

5. ราคา


ราคาทั่วไป

  •  

ราคา reseller

  •  

ส่วนลด/ promotion

  •  

 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


บริการฟรี

  •  

บริการเสริม เสียค่าบริการ

  •  

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


 

9. การรับประกัน / คืนเงิน