เครื่อง Colocation ที่หมดสัญญา

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


  • กรณีหมดระยะสัญญา
  • ต้องชำระค่าบริการให้หมดก่อนจึงจะย้ายเครื่องออกได้

 

2. สิทธิในการร้องขอ


  • Email เจ้าของ client account

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


  1. โทรสอบถามรายละเอียดฝ่ายขาย 0-2912-2558
  2. ส่งเมล์แจ้งการยกเลิก  email: support@netway.co.th 

 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


หลังจากมีการยืนยัน วัน และ เวลา การย้ายเครื่องออกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 

5. ราคา


  • ต้องชำระค่าบริการที่ค้างให้หมดก่อนจึงจะทำการย้ายเครื่องออกได้

 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


ไม่มี

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


ไม่มี

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


#14 SALES-SYSNOC Monthira Prasawang(monthira@netway.co.th)

 

9. การรับประกัน / คืนเงิน


ไม่มี