การขอรับบริการในการเพิ่ม ลด ไอพีที่เป็น Public ไอพี

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


 • บริการเพิ่มไอพีให้แก่ Hosting Colocation Dedicatied SSL ที่อยู่ภายใต้ บริษัท Netway DataCenter 
 • นอกเหนือลูกค้าของทาง บริษัท Netway DataCenter ไม่สามารถให้บริการได้

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • Email เจ้าของ client account

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


ลูกค้าทั่วไป
 • ส่งใบเสนอราคา * <นำ link มาใส่ภายหลัง>
 • ใบขอยกเลิกบริการ * <นำ link มาใส่ภายหลัง>
 • ติดต่อ sale ผู้ดูแล 
Reseller
 • ส่งใบเสนอราคา * <นำ link มาใส่ภายหลัง>
 • ใบขอยกเลิกบริการ * <นำ link มาใส่ภายหลัง>
 • ติดต่อ sale ผู้ดูแล 

 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


หลังจากได้รับสิ่งต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกรายการ
 • Fax slip โอนเงิน หรือ PO
 • authorized code หรือ ....

 

5. ราคา


ราคาทั่วไป
 • 100 B
ส่วนลด/ promotion
 • ไม่มี

 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


บริการฟรี
 • ติดตั้งไอพีให้ฟรี
บริการเสริม เสียค่าบริการ
 •  ไม่มี

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


เมื่อมีการกำหนดไอพีให้ไปแล้วไม่สามารถเปลื่ยนแปลงได้

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


#14 SALES-SYSNOC Monthira Prasawang(monthira@netway.co.th)

 

9. การรับประกัน / คืนเงิน