การที่ลูกค้าจะให้ดำเนินการ Config ระบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

 

 

1. รายละเอียดบริการ และ FAQs


 • Config ระบบต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ ระบบพวกนี้เป็นความต้องการของลูกค้าที่จะให้ดำเนินการ Setup ให้ เช่น Cpanel Plesk Mysql เป็นต้น ระบบที่ทำการ request การ Setup ขึ้นมานั้นต้อง ประเมินแต่ละ ระบบที่ต้องการให้ Config 

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • Email เจ้าของ client account

 

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ ร้องขอ


ลูกค้าทั่วไป

 • ถ้ามีหน้าเว็บเพจอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ link ไปหน้านั้น ถ้าไม่มีให้ link ไป หน้า order ของ product นั้น

Reseller

 • ถ้ามีหน้าเว็บเพจอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ link ไปหน้านั้น ถ้าไม่มีให้ link ไป หน้า order ของ product นั้น

 

4. เงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการส่งมอบ


หลังจากได้รับสิ่งต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกรายการ

 • Fax slip โอนเงิน หรือ PO
 • authorized code หรือ ....

 

 

5. ราคา


ราคาทั่วไป
 • ราคาขึ้นอยู่กับระบบที่ทางลูกค้าต้องการ
ส่วนลด/ promotion
 •  

 

6. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง


บริการฟรี
 • บางระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจะประเมินพร้อมการร้องขอจากลูกค้า 
บริการเสริม เสียค่าบริการ
 •  

 

7. ข้อห้ามในการใช้บริการ


 • ต้องตรวจจากการร้องขอจากลูกค้าและประเมินอีกครั้ง

 

8. เจ้าหน้าที่ขาย


#14 SALES-SYSNOC Monthira Prasawang(monthira@netway.co.th)

 

9. การรับประกัน / คืนเงิน