การ Restore Domain หมายถึงการต่ออายุ domain หลังจากที่หมดอายุเกิน 1 เดือนแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายการ restore domain 3,200 บาท (ยังไม่รวม vat 7%) ราคาดังกล่าวรวมการต่ออายุ 1 ปี แล้ว

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1.ลูกค้านำส่งข้อมูล 2 ส่วนนี้ส่งให้ทีม Support Netway ที่อีเมล์ support@netway.co.th
2.ยืนยันการชำระเงิน

อื่นๆ (Others):

1. การ Restore domain ไม่สามารถทำได้ทุก domain จำเป็นต้องเช็คกันวันต่อวัน