ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

  • เข้าสู่หน้าเว็บ Netway.co.th และคลิกเข้าสู่ระบบสมาชิก
  • ลงชื่อเข้าใช้งาน

______.png

  • เลือก Services
  • หลังจากนั้นก็เลือกจัดการ DNS Services หรือ จัดการ Domain ตามที่ต้องการ

อื่นๆ (Others):

  • การเข้าสู่ระบบการจัดการ Domain ต่างๆ ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลบนโดเมนได้ด้วยตนเอง หรือทำการเปลี่ยน Name Server ได้ด้วยเช่นกัน