การจดโดมนใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังการยืนยีนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

โดเมน  ccTLD(.th) หมายถึงโดเมนที่อนุญาติให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ในรูปแบบ .co.th, .go.th, .ac.th, .in.th, .or.th, .mi.th และ .net.th 

ข้อดีของการจดโดเมน .th

 • บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ 

 • สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบริษัทที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำเนินการ (Actions for you):

 1. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโดนจากหน้าเว็บของเราได้ก่อนเลยนะคะ (คลิกที่นี่) (ดาวน์โหลดแบบฟร์อมเพื่อดูตัวอย่างเอกสารในการจดโดเมน คลิกที่นี่)

 2. ค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการก่อนนะคะ : คลิกที่นี่ เพื่อเช็คโดเมนว่างค่ะ

________.png

    3. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจดโดเมนดังต่อไปนี้  การจดทะเบียนโดเมนเนมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง 
        
(กรณีเอกสารยังไม่ครบ สามารถทำเรื่องจองจองโดเมนได้ 30 วัน)

กรณีต้องการให้ทางฝ่ายขายดำเนินการสั่งซื้อโดเมนให้ ลูกค้าดำเนินการได้ดังนี้

 1. ส่ง Email คำสั่งซื้อ หรือส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th พร้อมแนบข้อมูลในข้อ 3 

 2. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในระบบสั่งซื้อหรือส่งยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 

  • ชื่อ - นามสกุลผู้ดูแล (Admin) (ภาษาไทย)

  • Admin First Name and Last Name (ภาษาอังกฤษ)

  • ชื่อ - ที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย)

  • Company Name & Address (ภาษาอังกฤษ)

  • e-mail ผู้ดูแล (Admin) โดยเป็นอีเมลอะไรก็ได้

  • ชื่อโดเมนที่ต้องการจด

  • จำนวนปีที่ต้องการจด

  • ที่อยู่ในการออกใบเสร็จและจัดส่งใบเสร็จ (*** กรณีเป็นนิติบุคคลรบกวนส่ง ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)

  • หมายเลขโทรศัพท์

 อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว

 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ

 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller

 • .co.th ไม่สามารถตั้งค่า Private Domain ได้ (ปิดข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของโดเมน)

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง

 • Park Domain

 • Domain Forwarder

banner_domain.png