ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA):  อย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังการยืนยีนการชำระเงิน

กรณีต้องการจดโดเมนนามสกุลเฉพาะตามประเภทธุรกิจ เช่น .bank จำเป็นต้องใช้เอกสารของธนาคารแห่งชาติเพื่อประกอบการจด

 ก่อนเริ่มร้องขอจดโดมนกับเรา (Before Requesting this Service):

 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโดนจากหน้าเว็บของเราได้ก่อนเลยนะคะ (คลิกที่นี่) (ดาวน์โหลดแบบฟร์อมเพื่อดูตัวอย่างเอกสารในการจดโดเมน คลิกที่นี่)

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอจดโดเมน (Pre-requisite):

 • ชื่อโดเมนที่ต้องการ : คลิกที่นี่ เพื่อเช็คโดเมนว่างก่อนนะคะ

________.png

 • เอกสารของธนาคารแห่งชาติเพื่อประกอบการจดโดเมน

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

 1. ส่ง Ticket คำสั่งซื้อ หรือส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th  พร้อมแนบข้อมูลในข้อ 2 

 2. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในระบบสั่งซื้อหรือส่งยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 

  • ชื่อ - นามสกุลผู้ดูแล (Admin) (ภาษาไทย)

  • Admin First Name and Last Name (ภาษาอังกฤษ)

  • ชื่อ - ที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย)

  • Company Name & Address (ภาษาอังกฤษ)

  • e-mail ผู้ดูแล (Admin) โดยเป็นอีเมลอะไรก็ได้

  • ชื่อโดเมนที่ต้องการจด

  • จำนวนปีที่ต้องการจด

  • ที่อยู่ในการออกใบเสร็จและจัดส่งใบเสร็จ (*** กรณีเป็นนิติบุคคลรบกวนส่ง ภ.พ.20 เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)

  • หมายเลขโทรศัพท์

 อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว

 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ

 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง

 • Park Domain

 • Domain Forwarder

banner_domain.png