● ต่ออายุนามสกุลต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Email คำสั่งซื้อระบุข้อมูล ชื่อโดเมนที่ต้องการต่ออายุส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th  
2. รอเจ้าหน้ายืนยันการต่ออายุ
3. ทำการชำระเงิน

 อื่นๆ (Others):

  • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
  • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
  • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
  • .co.th ไม่สามารถตั้งค่า Private Domain ได้ (ปิดข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของโดเมน)

บริการฟรี

  • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
  • Park Domain
  • Domain Forwarder