Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


การต่ออายุโดเมน gTLD, IDN, ccTLD (.th) และ New TLD

  Jutiphorn (หมิว)
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-07 09:21:38


● gTLD คือ .com, .net, org, info, .biz โดเมนที่ไม่ต้องใช้เอกสาร และเงื่อนไขการสั่งซื้อ
● IDN คือโดเมนภาษาไทย .com, .net เท่านั้น
● ccTLD คือ .th ทั้งหมด
● New TLD คือ .healthy, .coffee เป็นต้น

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Ticket คำสั่งซื้อระบุข้อมูล ชื่อโดเมนที่ต้องการต่ออายุส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th  
2. รอเจ้าหน้ายืนยันการต่ออายุ
3. ทำการชำระเงิน

 อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
 • .co.th ไม่สามารถตั้งค่า Private Domain ได้ (ปิดข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของโดเมน)

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
 • Park Domain
 • Domain Forwarder

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

การต่ออายุโดเมน gTLD, IDN, ccTLD (.th) และ New TLD

  Jutiphorn (หมิว)
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-07 09:21:38


● gTLD คือ .com, .net, org, info, .biz โดเมนที่ไม่ต้องใช้เอกสาร และเงื่อนไขการสั่งซื้อ
● IDN คือโดเมนภาษาไทย .com, .net เท่านั้น
● ccTLD คือ .th ทั้งหมด
● New TLD คือ .healthy, .coffee เป็นต้น

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Ticket คำสั่งซื้อระบุข้อมูล ชื่อโดเมนที่ต้องการต่ออายุส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th  
2. รอเจ้าหน้ายืนยันการต่ออายุ
3. ทำการชำระเงิน

 อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
 • .co.th ไม่สามารถตั้งค่า Private Domain ได้ (ปิดข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของโดเมน)

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
 • Park Domain
 • Domain Forwarder

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database