ขั้นตอนการแจ้งยกโดเมนเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้วหรือไม่ต่ออายุแล้ว

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Ticket คำร้องกรณีไม่ต้องการต่ออายุโดเมน ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th  
2. ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วจะทำการยกเลิก Invoice ต่างๆ
3. กรณีที่เป็นนามสกุลนอกเหนือจาก .th ทางเราจะทำการ ปลด Authorization Code  ให้