การย้ายโดเมนหรือ Transfer domain มาที่ Netway โดยต้องใช้เอกสารคำร้องขอย้ายโดเมน เช่น .co.th, .in.th,. ac.th เป็นต้น การย้ายโดเมน ย้ายฟรี แต่จะเป็นค่าบริการต่ออายุ Domain ให้ลูกค้าเพิ่ม 1 ปี จากระยะสัญญาเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนย้ายโดเมน .th มาที่ Netway ดำเนินการดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน  Donwnload ที่นี่
2. เปลี่ยนหัวกระดาษเป็นบริษัทของคุณ
3. ระบุชื่อโดเมนในช่อง และชื่อบริษัท ใน วงเล็บสีแดงเท่านั้น ( 3 ตำแหน่ง)
4. เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท และนำส่งกลับมายัง Netway ที่อีเมล์ support@netway.co.th
5. รอทาง Netway แจ้งกลับเมื่อดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้วภายใน 1 ชม.

 

อื่นๆ (Others):

  • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
  • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
  • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller

บริการฟรี

  • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
  • Park Domain
  • Domain Forwarder

 banner_domain.png