● ขั้นตอนการย้ายโดเมนหรือ transfer โดเมน (gTLD= .com, .net, org, info, .biz)

● ขั้นตอนการย้ายโดเมนภาษาไทย (IDN) โดเมน .co.th (ccTLD) โดเมนต่างประเทศ และ โดเมนใหม่ๆ (New TLD) มีเงื่อนไขการย้ายโดเมน ย้ายฟรี แต่จะเป็นค่าบริการต่ออายุ Domain ให้ลูกค้าเพิ่ม 1 ปี จากระยะสัญญาเดิม

สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการก่อนย้ายโดเมนมาที่ Netway : 

  • สำหรับโดเมน gTLD, IDN และ New TLD.com

รบกวนแจ้งผู้ให้บริการเดิม ดังนี้
1. Unlock Domain
2. ขอ Authorized code หรือ EPP Code ของโดเมนนี้จากผู้ให้บริการเดิม
3. ตรวจสอบอีเมล Admin สามารถใช้งานได้หรือไม่ เพื่อคลิกยืนยันย้ายโดเมน
4. ในกรณีที่เป็น Private Domain ให้ทำการปลดออกด้วย
****หากไม่มีการยืนยันภายใน 7 วัน การขอย้ายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ****
***โดเมนเนมที่ย้ายจะต้องจดทะเบียนมาอย่างน้อย 60 วัน และควรมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน***

  • สำหรับโดเมน .th (ccTLD) 

1.ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารคำร้องขอย้ายโดเมน

อื่นๆ (Others):

  • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
  • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
  • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
  • บริการเสริม (เสียค่าบริการเพิ่มเติม) การทำ Private Domain (กรณีต้องการปกปิดข้อมูลโดเมน) ค่าบริการจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าตัวตามราคาของประเภทนามสกุลนั้นๆ

บริการฟรี

  • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
  • Park Domain
  • Domain Forwarder

banner_domain.png