Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


ย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการรายอื่นมา Netway

  Ann.Passaraporn
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-11 07:17:21


● ย้ายโดเมนหรือ transfer โดเมน (gTLD= .com, .net, org, info, .biz)

● โดเมนภาษาไทย (IDN) โดเมน .co.th (ccTLD) โดเมนต่างประเทศ และ โดเมนใหม่ๆ (New TLD) มีเงื่อนไขการย้ายโดเมน ย้ายฟรี แต่จะเป็นค่าบริการต่ออายุ Domain ให้ลูกค้าเพิ่ม 1 ปี จากระยะสัญญาเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนย้ายโดเมนมาที่ Netway : 

 • สำหรับโดเมน gTLD, IDN และ New TLD.com

รบกวนแจ้งผู้ให้บริการเดิม ดังนี้
1. Unlock Domain
2. ขอ Authorized code หรือ EPP Code ของโดเมนนี้จากผู้ให้บริการเดิม
3. ตรวจสอบอีเมล Admin สามารถใช้งานได้หรือไม่ เพื่อคลิกยืนยันย้ายโดเมน
4. ในกรณีที่เป็น Private Domain ให้ทำการปลดออกด้วย
****หากไม่มีการยืนยันภายใน 7 วัน การขอย้ายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ****
***โดเมนเนมที่ย้ายจะต้องจดทะเบียนมาอย่างน้อย 60 วัน และควรมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน***

 • สำหรับโดเมน .th (ccTLD) 

1.ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารคำร้องขอย้ายโดเมน

อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
 • บริการเสริม (เสียค่าบริการเพิ่มเติม) การทำ Private Domain (กรณีต้องการปกปิดข้อมูลโดเมน) ค่าบริการจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าตัวตามราคาของประเภทนามสกุลนั้นๆ

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
 • Park Domain
 • Domain Forwarder

banner_domain.png


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการรายอื่นมา Netway

  Ann.Passaraporn
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-11 07:17:21


● ย้ายโดเมนหรือ transfer โดเมน (gTLD= .com, .net, org, info, .biz)

● โดเมนภาษาไทย (IDN) โดเมน .co.th (ccTLD) โดเมนต่างประเทศ และ โดเมนใหม่ๆ (New TLD) มีเงื่อนไขการย้ายโดเมน ย้ายฟรี แต่จะเป็นค่าบริการต่ออายุ Domain ให้ลูกค้าเพิ่ม 1 ปี จากระยะสัญญาเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนย้ายโดเมนมาที่ Netway : 

 • สำหรับโดเมน gTLD, IDN และ New TLD.com

รบกวนแจ้งผู้ให้บริการเดิม ดังนี้
1. Unlock Domain
2. ขอ Authorized code หรือ EPP Code ของโดเมนนี้จากผู้ให้บริการเดิม
3. ตรวจสอบอีเมล Admin สามารถใช้งานได้หรือไม่ เพื่อคลิกยืนยันย้ายโดเมน
4. ในกรณีที่เป็น Private Domain ให้ทำการปลดออกด้วย
****หากไม่มีการยืนยันภายใน 7 วัน การขอย้ายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ****
***โดเมนเนมที่ย้ายจะต้องจดทะเบียนมาอย่างน้อย 60 วัน และควรมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน***

 • สำหรับโดเมน .th (ccTLD) 

1.ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารคำร้องขอย้ายโดเมน

อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเมื่อจดโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 • การเริ่มต้นระยะสัญญาจะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
 • กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller
 • บริการเสริม (เสียค่าบริการเพิ่มเติม) การทำ Private Domain (กรณีต้องการปกปิดข้อมูลโดเมน) ค่าบริการจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าตัวตามราคาของประเภทนามสกุลนั้นๆ

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
 • Park Domain
 • Domain Forwarder

banner_domain.png


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ


Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database