ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

  • ส่งคำร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบน Whois มายัง support@netway.co.th 

อื่นๆ (Others):

  • หลังจากทาง Netway ทำการเปลี่ยนข้อมูล registrant หรือ contact ต่างๆ บน whois แล้วรอระบบ update ประมาณ 1 ชม. 

บริการฟรี

  • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
  • Park Domain
  • Domain Forwarder