วิธีการสร้าง Email signature (Webmail Horde)

mceclip0.png

1. เมื่อเราเข้าสู่หน้า Webmail ของ Horde ให้ทำการกดที่รูปเฟืองบนแถบเมนูบาร์ด้านบน

แล้วให้เราเลือกเมนู Preferences >> Mail (ตัวอย่างตามรูปด้านล่างครับ)

mceclip0.png

 

2. เมื่อเข้ามาตามขั้นตอนที่1แล้ว จะพบกับหน้า Preferences for Mail ให้เราดูในส่วนของแถบ General แล้วเข้าไปที่เมนู Personal Information ครับ

mceclip1.png

 

3. เมื่อเข้ามาใน Personal Information แล้วในส่วนของการสร้างลายเซ็นต์ลูกค้าสามารถใส่รายละเอียดตรงช่อง Your signature: ได้เลยครับ หากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Save ด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้นครับ

mceclip2.png