วิธีติดตั้ง Email ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2016

 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 ขึ้นมา
แล้วคลิกที่ File > Info > + Add Account

Untitled.png


2. จะเห็น Dialog Box ชื่อ Add Account ขึ้นมา ให้ทำการเลือก Manual setup additional server types 
แล้วกด "Next"

Untitled.png

 

3. Choose Your Account Type POP or IMAP คุณสามารถเลือกประเภทการใช้งานได้ความต้องการ
สามารถดูการทำงานของประเภท POP & IMAP ได้ที่นี้Untitled.png

 

4. โปรแกรมจะมาที่ Dialog Box ของการตั้งค่า E-mail ให้กรอกข้อมูลตามนี้Untitled.png

 

ส่วนที่ 1 : User Information Yourname : ทำการกรอกชื่อที่ต้องการเข้าไป
E-mail Address : ทำการกรอกรายละเอียด E-mail Address ของตัวเองเข้าไปเช่น yourname@netway.co.th

ส่วนที่ 2 : Server Information Account Type : เลือกการใช้งานว่าต้องการแบบใด เช่นถ้าต้องการใช้งาน POP3 ก็เลือกเป็น POP3
Incoming mail server : ทำการกรอกรายละเอียดเป็น mail.domainname.com
Outgoing mail server (SMTP) : ทำการกรอกเป็น mail.domainname.com

ส่วนที่ 3 : Logon Information
Username : ทำการกรอก E-mail Address ที่ต้องการลงไป เช่น yourname@netway.co.th
Password : ทำการกรอก Password ของ E-mail Address ที่ต้องการ ปกติระบบ จะมีการ check box ตรง Remember password ไว้อยู่แล้วส่วนตรงช่องที่เป็น Require logon using Secure Password Authentication(SPA) นั้นไม่ต้องทำการ Checkbox ไว้

6. จากข้อ 5 ให้ทำการ คลิ๊กตรงปุ่ม More Settings… เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีการ Check box ตรง My outgoing (SMTP) requires authentication ไว้หรือไม่ หากยังไม่ได้ Check box ไว้ให้ทำการ check box ไว้ด้วย จากนั้นคลิ๊ก OK และ NextUntitled.png

 

7. กด Next โปรแกรมจะทำการทดสอบเชื่อมต่อ รับ/ส่ง อีเมลกับทางระบบ เมล์เซริฟ์เวอร์ เมื่อเรียบร้อยให้ทำการคลิ๊ก Close และ Finish สามารถใช้อีเมล์บนโปรแกรม Outlook ได้เลยครับ

Untitled.png

Untitled.png