ในหัวข้อนี้ จะเป็นวิธีการ Block ผู้ส่งจากภายนอกที่ต้องการส่งเข้ามา โดย Block ในรูปแบบของ Email ที่ต้องการ หรือ Block ทั้ง  Domain ที่ต้องการ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะทำผ่าน Google Admin

      สามารถดูขั้นตอนได้ตามวิธีด้านล่าง

 

1. ให้ผู้ใช้งาน Login เข้าสู่หน้า Google Admin

2. ไปที่ Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Advance settings แล้วให้ค้นหาเมนู Blocked senders


4. ที่เมนู Blocked senders กดตั้งค่าที่ปุ่ม Configure และใส่รายละเอียดที่ต้องการ
    4.1 ใส่คำอธิบายสำหรับการตั้งค่าดังกล่าว
    4.2 ช่องข้อที่ 1 เป็นช่องเพิ่ม Email ที่ต้องการ Block โดยหากยังไม่เคยสร้างใหม่ ให้กด Use existing or create a new one. ได้เลย หลังจากนั้นให้ใส่ Email หรือ Domain ที่ต้องการจะ Block
    4.3 ช่องข้อที่ 2 เป็นช่องสำหรับการแจ้งเตือนผู้ส่งที่ Block ว่าทำไมจึงส่งไม่ผ่าน เพราะอะไร
    4.4 ช่องข้อที่ 3 เป็นช่อง Bypass (ยินยอม) ที่จะให้ Email ดังกล่าวผ่านเข้ามาได้ ถึงแม้จะเข้ากฏดังกล่าวก็ตาม เช่น Block gmail แต่ต้องการให้ netway@gmail.com ส่งเข้ามา ก็มาเพิ่มในส่วนของ Bypass ในข้อนี้เข้าไป
    

เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว กด Save 

 

5. จากนั้นให้ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อนครั้งหนึ่ง และอาจจะติดตามผลการตั้งค่าเบื้องต้น เพื่อมั่นใจว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ทำงานได้ตรงตามความต้องการ