วิธีการนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ ส่งไปหา Email หรือโดเมนต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการทำผ่าน Google Admin ดังนั้นผู้ใช้งานที่จะตั้งค่าในส่วนนี้จำเป็นต้องเป็นสิทธิ์ Administrator ของระบบด้วยเช่นกัน

      หากเงื่อนไขถูกต้องแล้ว มาดูวิธีการด้านล่างนี้ได้เลย

 

1. เข้าใช้งาน Google Admin ผ่าน https://admin.google.com

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่ Apps > G Suite > Gmail > Advanced settings

3. จากนั้นค้นหาหัวข้อ Routing ดังภาพ

4. ที่หัวข้อ Routing ให้กด Configure และตั้งค่า ดังนี้
    - ใส่คำอธิบายของ Routing ที่จะสร้าง
    - 1. Messages to affect : กำหนดเป็น Outbound
    - 2. Envelope filter : ติ๊กถูก Only affect specific envelope recipients
        - เลือก Single email address ในกรณีบล็อคเพียงแค่ 1 Email address
        - เลือก Pattern match ในกรณีต้องการใส่โดเมนให้ใส่ @domain.com หรือหากต้องการ Block หลาย Domain สามารถใส่เป็นค่า Regxp เช่น (@netway.co.th|@gmail.com|@hotmail.com) เป็นต้น
    - 3. For the above type of messages, dothe following : เลือกเป็น reject message และใส่ข้อความที่ต้องการจะแจ้งเตือน
    - เลือก Show options ในส่วนของข้อ B. Account types to affect ต้องติ๊ก User อยู่ หากไม่ได้ติ๊กถูกให้ติ๊กถูก

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกด Save

 

5. จากนั้นกด Save หน้าหลักอีกครั้งหนึ่ง และทดสอบใช้งาน เพื่อมั่นใจว่าตั้งค่าถูกต้องและทำงานตามปกติ

หากลูกค้าติดปัญหาส่วนใด หรือต้องการสอบถามเพิ่ม สามารถสอบถามได้ที่ support@netway.co.th หรือ 029122558 ตลอด 24 ชม. อีกครั้งหนึ่งครับ