โดยปกติแล้ว เมื่อสั่งซื้อ G Suite ใหม่ Logo ของผู้ใช้งานจะเป็นรูป Google ซึ่งถือเป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยน Logo ดังกล่าวให้เป็นรูปที่เราต้องการ สามารถทำตามวิธีต่อไปนี้ . . .

 

1. คนที่จะทำการแก้ไขในส่วนนี้ จำเป็นจะต้องเป็นสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ โดยเข้าไปที่ admin.google.com 

2. ไปที่เมนู Company profile > Personalization


 

3. เลือก Choose File โดยที่รูปที่จะ Upload จะมีเงื่อนไข ดังนี้
    ประเภทไฟล์ : จะต้องเป็น PNG หรือ GIF format เท่านั้น
    ขนาดไฟล์สูงสุด : จะต้องมีขนาดไม่เกิน 30KB
    ขนาดของรูปภาพ : จะต้องไม่เกิน 320 x 132 pixels

    เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ทำการกด Upload

4. เลือกรูป Custom logo หากต้องการให้โชว์ Logo ทุกๆ หน้าของ User ให้เลือกเมนู "Show this logo in all sites that users create" จากนั้นกด Save

5. การแก้ไขในส่วนดังกล่าว รูปภาพอาจจะยังไม่อัพเดทโดยทันที แนะนำให้ผู้ใช้งานรีเฟรช Browser หรือ Clear browser cache เพื่อให้อัพเดทเร็วขึ้น

Link อ้างอิง : https://support.google.com/a/answer/96474?hl=en