โดยปกติการตั้งค่าสำหรับ Application เพื่อเชื่อมต่อกับ GSuite account จะมีความปลอดภัยต่างกัน ในกรณีการเชื่อมต่อ Email account บน Outlook หรือ Email client ทั่วไป จะถูกพบว่าเป็น Application ที่มีความปลอดภัยต่ำ เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Application ดังกล่าวเข้ากับ GSuite account จึงจะต้องเปิดสิทธิ์การใช้งานส่วนนี้ก่อน

 

วิธีการ

1. ให้ Admin ของระบบทำการ Login เข้าสู่ Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. เปิดให้ User สามารถกำหนด Allow less secure app ได้เอง โดยไปที่ https://admin.google.com/AdminHome#ServiceSettings/notab=1&service=securitysetting&subtab=lesssecureappsaccess หรือสามารถเข้าโดยไปที่เมนู Security > Basic Settings > less secure app > Go to settings for less secure apps

3. เลือก “Allow users to manage their access to less secure apps” เพื่อให้ Users สามารถจัดการเปิดการใช้งาน less secure apps เองได้

netway1.png

หมายเหตุ กรณีต้องการเปิดใช้งาน less secure apps ให้กับทุก Users เลย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก Users นั้นก่อน สามารถทำได้โดยเลือก “Enforce access to less secure apps for all users (Not Recommended)” ซึ่งหากเลือกวิธีนี้ สามารถข้ามขั้นตอนข้อ 4 และ 5 และเชื่อมต่อ Application ที่ต้องการได้เลย

4. ทำการ Login เข้าสู่ G Suite ที่ต้องการตั้งค่าที่ https://myaccount.google.com/security

5. เลือกเมนูด้านซ้าย "Connected apps & sites" และตั้งค่า "Allow less secure app" เป็น On

netway2.png

จากนั้นทดลองเชื่อมต่อ Application หรือระบบที่ต้องการใช้งาน

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ Live chat , Email : support@netway.co.th หรือโทรศัพท์ 02-9122558