เมื่อมีการใช้งาน G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) แล้วพบเมล์แจ้งเตือนเรื่อง local mailbox is full สาเหตุเกิดจากมีการขนาดเมล์มีจำนวนมากเกินกว่าที่ GSSMO กำหนดไว้ วิธีการแก้คือเข้าไปกำหนดค่า mailbox size limit เพิ่มขึ้น วิธีการดังนี้

1. คลิ๊ก Icon GSSMO ที่ Windows system tray แล้วเลือก Set mailbox size limit

Capture.PNG

2. เลือกขนาด mailbox size limit ตามต้องการ