สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อ user และ password ได้เองโดยผ่านหน้า Admin Console หรือจะแจ้งให้ทาง Support หรือ ฝ่ายขายทำการเปลี่ยนให้ก็ได้
2.รายชื่อ username & password ที่ต้องการขอเปลี่ยน (ในรูปแบบ .csv หรือ .xlsx)

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ส่งอีเมลแจ้งที่ support@netway.co.th พร้อมแจ้งความรายชื่อที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง

อื่นๆ (Others):
1.รหัสผ่านสามารถตั้งเป็น auto-generated หรือกำหนดเองได้