ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA): 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

  • แจ้งจำนวนและรายละเอียดที่ user ที่ต้องการเพิ่ม ซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลา ในระหว่างรอบบิลนั้นๆ

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

  • สั่งซื้อและยืนยันการชำระเงิน
  • ใส่รายละเอียดของรายชื่อ user ที่ต้องการเพิ่ม

อื่นๆ (Others):

  • การเพิ่ม user นี้คุณสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างรอบสัญญานั้นๆ ซึ่งทาง Netway จะคิดแบบ Pro-rate ให้จบเท่าระยะสัญญาเดิม เมื่อถึงรอบต่ออายุปีต่อไป ก็ชำระเต็มจำนวนตามปกติ