สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.ลูกค้าสามารถดาวน์เกรดจาก Business [Unlimited] เป็น Basic [30GB] ได้
2.ลูกค้าไม่สามารถ Downgrade ลงไปต่ำกว่า Basic [30GB] ได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการ downgrad plan G suite ส่งมาที่ support@netway.co.th
2.ทำการเคลียร์ inbox จาก unlimited ให้เหลือเพียงพอต่อการใช้งานที่ 30 GB ก่อนที่จะทำการ downgrade

อื่นๆ (Others):
1.การดาวน์เกรดนี้ต้องร้องขอก่อน ณ วันที่ครบรอบอายุ 15 วัน

G Suite Business (Unlimited)
G Suite Basic (30GB)