ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA): 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการยกเลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.จำนวนของ license quota ที่ต้องการยกเลิก

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.แจ้งยกเลิกทาง ticket หรือ support@netway.co.th

อื่นๆ (Others):
1.การยกเลิกจะมีผลทันที
2.หากพ้นจากการยกเลิกแล้ว ข้อมูลจะถูกสำรองเก็บไว้ที่ Google นาน 30 วัน
3.สามารถขอกู้คืนได้ด้วยการส่ง ticket ร้องขอกู้คืน ไปยัง Google
4.สิทธิ์ในการร้องทั้งหมดต้องมาจาก Admin role เท่านั้น
5.การยกเลิกก่อนครบรอบสัญญาไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี